Actuele indexcijfers bekend

De prijzen voor zorgbouw zijn in 2016 opnieuw met gemiddeld 2% gestegen. Deze trend ligt ruim boven de algemene inflatie in Nederland, die 1,4% bedroeg exclusief voeding en energie. De arbeidskosten in de zorgbouw stijgen sneller dan de materiaalkosten. Voorts geldt voor de ziekenhuissector dat de prijsstijging bij het bouwen van operatiekamers, intensive care en andere dure voorzieningen relatief hoog is.

De nieuwe index voor de zorgbouw is gepubliceerd op de website van het Adviescentrum voor Zorghuisvesting. Het is een vervolg op eerdere cijfers zoals gepresenteerd in de in november 2016 uitgebrachte Bouwkostennota. Kijk voor meer informatie op de website www.stichtingacvz.nl.

U kunt hier de cijfers downloaden

C+C heeft als één van de experts meerdere artikelen geschreven voor deze Bouwkostennota.
Henk  Vermaas beschrijft de ontwikkelingen in de huisvesting voor de intensievere ouderenzorg (verpleeghuiszorg). Hij gaat in op het woningbouwconcept als basis voor planontwikkeling, waarbij klanten het zullen waarderen als er meer oppervlakte voor privéruimten is en organisatieoppervlakte gereduceerd worden. Daarnaast geeft Henk aan hoe duurzame ontwerpoplossingen restwaarde en exploitatievoordelen genereren.

Ron Gerritsen toont met benchmarkgegevens aan, dat de zorgproductie zowel efficiënter wordt verleend en verschuift uit de tweede lijn. Het gevolg is dat de benodigde huisvestingsomvang van de ziekenhuizen afneemt en door een individueel ziekenhuis te vergelijken met een vergelijkingsgroep is het eigen verbeterpotentieel af te meten.

Martijn de Jong heeft de kengetallen bouw- en investeringskosten geactualiseerd naar peildatum 1 juli 2016 en beschrijft de huidige ontwikkelingen.

Jan W. Pleunis heeft gezamenlijk met voormalig collega Lisa Bruijntjes een artikel geschreven omtrent de besluitvorming over een- en meerbedskamers op de standaardverpleegafdeling van Nederlandse ziekenhuizen. Dit artikel is opgesteld op basis van de afstudeeronderzoek van Lisa Bruijntjes bij C+C en presenteert een model waarmee een zorgvuldige eigen afweging kan worden gemaakt over de verhouding een- en meerbedskamers.

Stichting AcvZ, Adviescentrum voor zorghuisvesting, is per 1 juni 2013 opgericht, waarvan C+C een van de initiatiefnemers is. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Renée Teeuwen op 06-23 17 91 35 of 030-225 80 30 (kantoor C+C)

2017-02-15T10:44:55+00:00