Bouwkosten in de Zorg2018-06-29T13:21:30+00:00
Informatie

Bereken snel de investeringskosten voor uw huisvestingsproject in de cure of de care. Dit is mogelijk voor een nieuwbouwproject of een renovatieproject. Deze berekening is gebaseerd op de kengetallen uit de Handreiking Kengetallen Benchmark Zorgvastgoed Bouwkostennota 2017 van de Stichting Adviescentrum voor Zorghuisvesting.

Intensiteit definities
  • Renovatie Licht: de indeling blijft grotendeels intact, geen werkzaamheden aan de buitenschil.
  • Renovatie middel: de indeling wordt gewijzigd, geen werkzaamheden aan de buitenschil.
  • Renovatie zwaar: de indeling wordt gewijzigd, ook de buitenschil wordt gerenoveerd.

Maak allereerst een keuze tussen cure of care. Kies vervolgens de functie/afdeling. Kies daarna voor nieuwbouw of renovatie. Voer tot slot verschillende gegevens in, zoals Oppervlakte (m², bruto) en de intensiteit in geval van een renovatieproject. Na bevestiging genereert de app een overzicht met de daarbij behorende investeringskosten (alle bedragen in hele euro's en inclusief btw)

Heeft u vragen over de APP en/of de berekening, neem dan contact op met onze financiële adviseurs via telefoon 030 255 80 30 of email

Disclaimer

De berekende investeringskosten voor nieuwbouw zijn gebaseerd op de Handreiking Kengetallen Benchmark Zorgvastgoed Bouwkostennota 2017 van de Stichting Adviescentrum voor Zorghuisvesting. De percentages om de intensiteit van een verbouwing te bepalen zijn gebaseerd op de ervaring van Cure+Care consultancy.

Ieder bouwproject is uniek. De uitkomsten van de berekeningen dienen daarom als indicatief beschouwd te worden. Cure+Care consultancy kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid van de geleverde informatie. Cure+Care consultancy aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de geleverde informatie.

Momenteel leiden de huidige marktomstandigheden tot grote verschillen in aanbestedingsresultaten. Deze ontwikkelingen zijn niet direct zichtbaar in de kostenapp. U kunt uiteraard vrijblijvend met ons contact opnemen voor een toelichting.