C+C verzorgt quality assurance Isala nieuwbouw locatie Meppel

C+C gaat voor de nieuwbouw van Isala Diaconessenhuis Meppel Quality Assurance (QA) verzorgen. QA richt zich op het managen van de kwaliteit van processen en eindproducten. Gedurende de ontwerp- en bouwfase zullen wij in totaal 7 reviews uitvoeren. Hierbij wordt naast de kwaliteit van processen en eindproducten, ook gekeken naar onderdelen als samenwerking, commitment van interne en externe stakeholders en organizational readiness.

Momenteel bevindt het project zich in de fase Voorontwerp. Medio 2021 opent het ziekenhuis haar deuren voor de eerste patiënt.

Isala is een ziekenhuis met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. Onder het motto ‘dichtbij als het kan, verder weg als het moet’ waarborgt Isala het aanbod van basis- en topzorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. Voor de locatie Meppel staat vervangende nieuwbouw gepland.

Het nieuwe ziekenhuis zal ruimte bieden aan polikliniekfuncties voor alle specialismen. De operatiekamers worden ingezet voor dagbehandeling en planbare behandelingen met een kortere opnameduur. De acute zorg en Spoedeisende hulp (SEH) in Meppel wordt in nauwe samenwerking met de huisartsen georganiseerd, zodat 24/7 acute hulp garandeert is. Het vloeroppervlakte bedraagt 16.500 m².

© beeldmateriaal beschikbaar gesteld door Isala
juli 2018
2018-07-30T11:10:42+00:00