Certificaat ISO weer verlengd

Omdat de kwaliteit bij ons hoog in het vaandel staat, laten wij ons kwaliteitsbeleid officieel toetsen. C+C is gecertificeerd voor de activiteiten, producten en diensten op het gebied van Proces- en Bouwmanagement, Vastgoed- en Facilitair Management. Voor de klanten van C+C betekent de ISO certificering dat er in de gehele organisatie constante aandacht is voor kwaliteit en klanttevredenheid. Voor ons betekent de certificering dat er een continu kwaliteitsproces in gang is gezet, gericht op constante verbetering. Het houdt ons scherp en richt onze aandacht op de kwaliteit van onze advieswerkzaamheden, doelmatig werken en interne efficiëntie.

Lloyds gaf in het rapport aan dat “Het proces t.a.v. identificeren van afwijkingen, nemen van correcties en corrigerende maatregelen verloopt goed, een verbetering is aantoonbaar betreffende het analyseren van basisoorzaken en definiëren en implementeren van preventieve maatregelen”

C+C laat met de hercertificering zien dat ze wederom voldoet aan de kwaliteitseisen van de internationaal erkende ISO-norm.

ISO 9001:2008 is wereldwijd de bekendste norm van de International Standards Organization. De norm stelt algemene eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat zich onder meer richt op klantgerichtheid, organisatie en continue verbetering van de kwaliteit binnen een organisatie. LRQA is een onafhankelijke dochteronderneming van Lloyd’s Register in Londen en heeft ons als certificerende organisatie wederom kritisch tegen het licht gehouden

2016-12-23T21:22:17+00:00