Aanbesteding en contractvorming2016-12-23T21:22:26+00:00

Project Description

Bij uw grootschalige en/of complexe projecten is de samenwerking met andere partijen en het uitbesteden van werkzaamheden cruciaal om het beoogde projectresultaat te bereiken binnen de voorafgestelde kaders. Het is belangrijk dat de uitvoerende partij past bij uw organisatie en bij de werkzaamheden die plaats gaan vinden.

De selectie van deze ‘juiste partij’ vraagt om een passende aanbestedingsstrategie en een goede beoordeling van de aanbiedingen. C+C heeft up-to-date kennis van marktpartijen, aanbestedingsstrategieën en contractvormen, gehanteerde prijzen en de actuele regelgeving.

Projecten care