Aveleijn2018-07-13T09:58:29+00:00

Project Description

Aveleijn is een Twentse zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Aveleijn begeleidt en ondersteunt kinderen, volwassenen en het gezin zowel thuis als op een van de locaties.

De prestatiegerichte bekostiging, de marktwerking en de hervorming van de langdurige zorg brengen veranderingen met zich mee die impact hebben op het vastgoed van Aveleijn. Vastgoed vormt een van de bedrijfsrisico’s maar biedt ook kansen voor Aveleijn om zich te onderscheiden in de kwaliteit van het aanbod.

C+C heeft Aveleijn ondersteund in het schrijven van een strategisch vastgoedplan. In dit Strategisch vastgoedplan is beschreven hoe Aveleijn deze ontwikkelingen heeft vertaald naar een vastgoedbeleid gekoppeld aan een vastgoedstrategie. Centraal in de vastgoedstrategie staat dat de portefeuille in lijn wordt gebracht met de verwachte veranderende vraag, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Rol C+C

  • Ondersteuning bij totstandkoming strategisch huisvestingsplan
  • Opstellen portefeuilleplan
  • Opstellen programma’s van eisen

Projectgegevens

  • Adviesperiode: 2014 – heden