Doktorsdienst Groningen2017-01-25T12:04:47+00:00

Project Description

De Huisartsenpost (HAP) van de Doktersdienst Groningen (DDG) verhuist naar een nieuw te bouwen gebouw bij het Martini Ziekenhuis. Vanuit deze nieuwe huisartsenpost wordt spoedeisende huisartsenzorg geleverd aan de regio Groningen. De nieuwe locatie bij het Martini ziekenhuis draagt bij aan het vervullen van een sleutelfunctie in de versterking van de eerste lijn en de acute zorg.

De start voor een goed ontwerptraject ligt in het opstellen van het Programma van Eisen. C+C heeft samen met de DDG de werkprocessen van de DDG vertaald naar eisen aan de huisvesting. Herkenbaarheid, veiligheid, comfort en professionele werkplekken vormen belangrijke uitgangspunten.

Rol C+C

  • Voorbereiden en leiden van informatieavonden met de huisartsen, triagisten, klankbordgroepleden en overige belanghebbenden
  • Opstellen van programma van eisen
  • Fungeren als sparringpartner voor DDG bestuursadviseur en projectleider doktersdienst
  • financieel management
  • risicoanalyse op beheersaspecten tijd, geld en kwaliteit

Projectgegevens

  • Adviesperiode oktober 2015 – januari 2016