Bouw- en vastgoedfinanciën

Bouw- en vastgoedfinanciën2017-01-11T09:45:56+00:00

Project Description

Om verantwoorde strategische en financiële vastgoedbeslissingen te nemen, is een realistisch financieel plan noodzakelijk. Wij ondersteunen de opdrachtgever bij het realiseren en beheren van hun vastgoedportefeuille, en het optimaliseren de huisvestingsexploitatie. We maken financiële risico’s en kansen inzichtelijk en helpen om deze te beheersen en te benutten.

Wij maken daarvoor gebruik van onze eigen rekenmodellen, als het NHC+C-model, budgetadministratiesysteem (BAS), huurprijsrekenmodel, exploitatiemodel en haalbaarheidsstudies t.b.v. duurzaamheid. De modellen geven inzicht in de bestaande en te verwachten kasstromen. Diverse scenario’s maken transparante besluitvorming mogelijk bij vooraanstaande investeringen in vastgoed.

Projecten cure

Projecten care