Concept- en programmaontwikkeling2018-03-14T16:02:26+00:00

Project Description

De huisvestingssituatie heeft directe invloed op de prestaties van het primaire proces. Het primaire proces verandert continu doordat processen worden verbeterd, medische technologie en ICT steeds meer mogelijkheden bieden en wet- en regelgeving blijft wijzigen. De huisvesting is vaak te statisch om mee te bewegen in deze veranderingen.

Het afstemmen van huisvesting op de (toekomstige) werkprocessen is daarom cruciaal om de prestaties van het primaire proces te verhogen. C+C werkt nauw samen met gebruikers om inzicht in de werk- en logistieke processen van een afdeling te krijgen. Van hieruit wordt vertaalslag gemaakt naar benodigde ruimten, de aantallen en omvang, onderlinge relaties en de functionaliteiten. Het resultaat is een programma van eisen dat de belangrijkste basis is voor de aanpassing van huisvesting tijdens verbouw of nieuwbouw.

Projecten care