Kessler Stichting2016-12-23T21:22:20+00:00

Project Description

Vanaf 1912 worden kwetsbare mensen, met name dak- en thuislozen opgevangen, verzorgd en begeleid door de Kessler Stichting. De zorg wordt op straat of bij de cliënten thuis geleverd. Daarnaast worden cliënten opgevangen op de verschillende locaties.

De Kessler Stichting huurt gebouwen en woningen van de Gemeente Den Haag, Haag Wonen, Staedion en van particuliere instellingen. Kessler heeft de hulp van C+C ingeroepen om een huisvestingsvisie te creëren. De visie moest inzicht geven in de ambities over de toekomstige huisvesting en de voorwaarden waar deze aan moet voldoen.

Vervolgens is C+C gevraagd om het tot een Strategisch Huisvestingsplan uit te werken. In dit document is het gehele vastgoedbeleid verder uitgewerkt. Het doel hiervan was om het middel “vastgoed” zo goed mogelijk in te zetten voor het primaire proces. Een planmatige aanpak, concrete uitwerkingen en financiële berekeningen maakte het stappenplan voor de komende jaren inzichtelijk.

Rol C+C

  • Opstellen Huisvestingsvisie
  • Opstellen Strategisch Huisvestingsplan

Projectgegevens

  • Adviesperiode 2012 -2013