Koraal Groep2016-12-23T21:22:21+00:00

Project Description

Koraal Groep heeft C+C ingeschakeld voor een aantal huisvestingsvraagstukken, zoals het maken van quickscan van de risico’s die de vastgoedorganisatie loopt. Aanleiding hiervoor waren de grote veranderingen die in die jaren zijn opgetreden. Intern, door de fusie van in totaal negen werkstichtingen in één Koraal Groep en extern, door de terugtrekkende overheid (WZV naar WTZi).

Daarnaast hebben we een aantal opgestelde business cases en lopende plannen inhoudelijk beoordeeld en een format ontwikkeld voor een gestandaardiseerde business case. Van de lopende plannen is nader gekeken naar een alternatieve fasering van het plan, ten behoeve van een grotere (financiële) flexibiliteit.

Rol C+C

  • Uitvoeren quickscan van vastgoedorganisatie
  • Een format ontwikkelen voor gestandaardiseerde business case
  • Inhoudelijke beoordeling business case herstructurering zorglocatie
  • Second opinion van lopende plannen
  • Risicoanalyse

Projectgegevens

  • Adviesperiode: 2010 – 2011