Magentazorg2016-12-23T21:22:21+00:00

Project Description

Magentazorg heeft de ondersteuning van C+C ingeroepen voor het opstellen van het Strategisch Huisvestingsplan. Het nieuwe huisvestingsplan dient als kader voor de vastgoedinitiatieven. Het is gebaseerd op de strategische koers en ambities van Magentazorg, de externe ontwikkelingen zoals die zich in de regio voordoen en het kwaliteitsniveau van de huidige locaties. De benodigde investeringen voor de komende periode zijn doorgerekend.

De doorlooptijd is kort en vraagt een strak aangestuurde en praktische aanpak. In fases hebben wij de informatie geanalyseerd, het Strategisch Huisvestingsplan samengesteld en afgestemd met de projectgroepleden van Magentazorg.

Rol C+C

  • Opstellen Strategisch Huisvestingsplan

Projectgegevens

  • Aantal locaties: 16, waarvan 13 met een verblijfsfunctie
  • Doelgroepen: ouderen met dementie, Korsakov, geriatische revalidatiezorg en thuiszorg
  • Adviesperiode: februari 2016 – heden