Martini Ziekenhuis2016-12-23T21:22:24+00:00

Project Description

Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis. De zorgverlening verandert doorlopend, waardoor de huisvesting aangepast moet worden om het primaire proces optimaal te blijven ondersteunen.

Om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren wordt momenteel een nieuwe mammapoli gebouwd waar straks multidisciplinaire oncologische zorg wordt verleend. Tevens wordt gewerkt aan de verbetering van de acute zorg. De spoedeisende hulp wordt verbouwd en de voorbereidingen worden getroffen voor de realisatie van een naastgelegen Huisartsenpost en Spoedplein.

Vanaf 2009 is C+C als huisvestingsadviseur en projectmanager betrokken bij het ziekenhuis. Namens en onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, geven wij leiding aan de bouworganisatie en begeleiden wij de lopende bouwprojecten.

Rol C+C

  • Opstellen strategisch vastgoedplan
  • Projectmanagement en advisering realisatie HAP en verbouw SEH
  • Projectmanagement mammapoli
  • Programma’s van Eisen
  • Adviseur huisvestingsvraagstukken en vastgoedbeleid

Projectgegevens

  • Capaciteit: 580 bedden
  • Vloeroppervlakte: nieuwbouw 58.000 m2 bvo, renovatie 25.000 m2 bvo
  • Investeringskosten: € 30 mln
  • Adviesperiode: 2009 – heden