Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ)2018-07-09T13:47:08+00:00

Project Description

Het NWZ heeft in 2016 gekozen voor gefaseerde vernieuwbouw op de huidige locatie in Alkmaar. Het nieuwe ziekenhuis zal kleiner zijn dan het huidige. Het ziekenhuis speelt daarmee in op de trend dat nieuwe ziekenhuizen kleiner worden, omdat een deel van de ziekenhuiszorg in de toekomst buiten de muren van het ziekenhuis zal gebeuren.

Door de vernieuwbouw op te delen in 3 fasen is het mogelijk beter in te spelen op het continu veranderende zorglandschap. Fase 1 is naar verwachting eind 2021 gereed. Onderdelen van de eerste fase zijn:

  • de operatiekamers (complexe zorg)
  • spoedeisende hulp (SEH) en huisartsenpost (HAP)
  • intensive care
  • verpleegafdelingen complexe zorg
  • kantoor- en onderwijsfuncties (eerste gedeelte)

Rol C+C

  • Bouwdirecteur

  • Co√∂rdinatiefunctie tussen RvB, ontwerpende en uitvoerende partijen

Projectgegevens

  • Bouwkosten ‚ā¨ 150 mln (totaal)

  • Bouwplanning t/m fase 3: 2035

  • Adviesperiode september 2016 – heden