Siza2016-12-23T21:22:20+00:00

Project Description

Siza biedt zorg- en dienstverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap of met niet-aangeboren hersenletsel. De instelling voor lichamelijk gehandicapten Het Dorp is gesitueerd in gebouwen die niet meer van deze tijd zijn. De Raad van Bestuur heeft de ambitie uitgesproken Het Dorp te transformeren naar een moderne Arnhemse wijk met bijzondere voorzieningen.

C+C heeft Siza ondersteund in de initiatieffase van het project. Het resultaat is een masterplan waarin de missie, visie en ambitie is vastgelegd. De inpassing van het masterplan binnen de regelgeving uit het bestemmingplan vergt bijzondere aandacht. Naast de ontwikkelingen bij Het Dorp is C+C betrokken bij de ondersteuning van de afdeling vastgoed.

Rol C+C

  • In kaart brengen en ordenen van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot nieuwbouw van Het Dorp
  • De planontwikkeling voor het terrein van Het Dorp
  • Bruggen bouwen tussen verschillende partijen
  • De beleidsmatige ondersteuning en projectleiding van diverse projecten

Projectgegevens

  • Vloeroppervlakte 35.000 m2 bvo (Het Dorp + functies derden)
  • Investeringskosten € 60 mln. (Het Dorp + functies derden)
  • Adviesperiode 2006 – 2014