Verpleeghuis Oudshoorn2016-12-23T21:22:22+00:00

Project Description

In 2013 is de nieuwbouw van Verpleeghuis Oudshoorn in gebruik genomen. Oudshoorn biedt huisvesting aan psychogeriatrische afdelingen (dementie) en de somatische (lichamelijke) zorgafdelingen.

C+C is vanaf de ontwerpfase tot en met de afrondingsfase in 2013 verantwoordelijk geweest voor het projectmanagement. In de ontwerpfase is door nauwe samenwerking tussen projectgroepen en werkgroepen in korte tijd een initiatief geformuleerd dat paste bij de lokale marktomstandigheden. Er is rekening gehouden met de gewenste gebouwflexibiliteit en de mogelijkheden van uitbreiding met particuliere woningen.

Verpleeghuis Oudshoorn maakt deel uit van Alrijne Zorggroep.

Rol C+C

  • Doorrekening financiële consequenties renovatie /nieuwbouwscenario’s
  • Opstellen programma van eisen
  • Projectmanagement initiatieffase tot aan oplevering
  • Financieel management fase uitvoering

Projectgegevens

  • Capaciteit: 168 bedden
  • Vloeroppervlakte 11.800 m2
  • Investeringskosten: € 27 mln
  • Adviesperiode: 2009 – 2013