VU medisch centrum2017-05-31T08:27:35+00:00

Project Description

Imaging Center (april 2017 – heden)

VUmc heeft C+C als medisch technisch coördinator ingeschakeld voor het in- en verhuizen en plaatsen van medisch – technische apparatuur.

Bouw hybride OK’s (afgerond maart 2017)

Het VUmc heeft op de 6e verdieping 3 nieuwe OK’s gerealiseerd, waarvan 2 hybride en 1 endoscopische OK met bijbehorende nevenruimtes en een nieuwe verdieping voor alle installaties. De hybride OK’s zijn ingericht met de nieuwste medische interventietechnologie van Philips en zijn voorzien van een beeldroutatiesysteem.

De bestaande OK’s, de recovery en HCK zijn tijdens de bouw in gebruik gebleven. Dit vroeg tijdens de uitvoeringsfase om een zeer nauwkeurige planning en goede afstemming met de gebruikers van de omliggende afdelingen. Daarmee is de bouwoverlast tot een minimum beperkt.

Naast de sturing van het bouwproject is C+C ook intensief betrokken geweest bij de inrichting van de 3 Ok’s. De hydride OK’s worden door verschillende hoofdgebruikers, zoals de interventieradiologen en vaatchirurgen gebruikt. Zij werken elk volgens eigen werkprocessen en met specifieke voorzieningen. Deze OK’s zijn daarnaast ook ingericht om standaardoperaties te kunnen uitvoeren. Dit vroeg om een goede begeleiding van de gebruikers binnen diverse werkgroepen om structuur te brengen in de te maken keuzes voor bijvoorbeeld posities van pendels, ICT en aanschaf van medische apparatuur.

C+C voerde namens het VUmc het projectmanagement en de directievoering voor de realisatie- en de nazorgfase. En C+C coördineerde de interne projectaansturing en afstemming met de gebruiker.

De OK’s zijn inmiddels na een succesvolle overdracht volledig in gebruik.

 

 

Rol C+C

  • Coordinator medische apparatuur

  • Aanbesteding, bouwvoorbereiding, realisatie en nazorg
  • Opstellen periodieke (financiële) voortgangsrapportages
  • Budgetbewaking incl. meer- en minderwerk
  • Voorbereiden besluitvorming alle wijzigingen t.o.v. bestek

Projectgegevens OK’s

  • Aantal OK’s: 3, waarvan 2 hybride en 1 endoscopische OK
  • Vloeroppervlakte: 1.650 m2
  • Investeringskosten: € 5 mln
  • Status: realisatie
  • Adviesperiode: vanaf mei 2015