Rijnstate2016-12-23T21:22:24+00:00

Project Description

C+C heeft Rijnstate voorzien van een Handboek Verhuur, waarin duidelijke voorwaarden en afspraken zijn vastgelegd voor het verhuren van ruimten/vastgoed aan derden. Hiervoor hebben we tevens gestandaardiseerde contracten en documenten opgesteld.

In de periode na de invoering van het verhuurbeleid hebben wij de organisatie ondersteund met het oplossen van specifieke cases, risicoanalyses van de lopende verhuurcontracten en standaardcontracten getoetst aan de praktijk.

Momenteel werken wij als een accountmanager verhuur. Namens Rijnstate voeren wij  gesprekken en onderhandelingen met bestaande en potentiële huurders, en adviseren wij over de inhoud van de huurovereenkomsten. Daarnaast leveren wij managementinformatie aan over het optimaliseren de verhuurorganisatie.

Rol C+C

  • Het opstellen van uitgangspunten en randvoorwaarden van de verhuur van vastgoed
  • Het adviseren over het inrichten van de verhuurorganisatie
  • Standaardisatie van verhuurprocedure en documenten zoals huurcontracten en intentieovereenkomst
  • Het vaststellen van de huurprijzen, op basis van de benchmark die C+C heeft uitgevoerd bij ziekenhuizen in Nederland
  • Accountmanager verhuur

Projectgegevens

  • Adviesperiode 2013 – heden