Zozijn2016-12-23T21:22:20+00:00

Project Description

Zozijn is een dienstverlener die kinderen en volwassenen met beperkingen ondersteunt bij hun zelfontplooiing en de regie over hun eigen leven. Zozijn heeft circa 230 locaties. Zozijn realiseert tal van projecten in het hele werkgebied voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het wonen. Daarbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke spreiding en een zo gevarieerd mogelijk aanbod.

Wat Zozijn bijzonder maakt, is het feit dat het een fusieorganisatie is van een intramurale en een semimurale instelling. Beiden met een verschillende cultuur en een verschillende wijze van omgaan met (bouw)projecten. Dit vergt een grote inspanning van de medewerkers, waarbij het belang van de cliƫnt niet uit het oog wordt verloren.

C+C is langdurig ingezet om projecten inzichtelijk en beheersbaar te maken en de uitvoering ervan te begeleiden. Dit in nauwe samenwerking en goed harmonie met de eigen medewerkers van Zozijn. Het werken op locatie, in de organisatie, is hier (zoals bij veel van onze projecten) van cruciale waarde.

Rol C+C

  • Actualiseren van het Langetermijnhuisvestingsplan
  • In kaart brengen en ordenen relevante wet- en regelgeving
  • Projectbegeleiding diverse huisvestingsprojecten

Projectgegevens

  • Capaciteit 980 plaatsen verblijf met of zonder behandeling
  • Adviesperiode 2005 – 2010