Twee C+C adviseurs IPMA-C gecertificeerd!

Onze projectmanagers Edward Schulpen en René Boudewijns zijn met succes IPMA-C gecertificeerd. Van harte gefeliciteerd!

Binnen de gestelde termijn hebben Edward en René de opleiding succesvol doorlopen en hebben ze hun IPMA-C certificaat behaald. Zij hebben als ervaren projectmanager aangetoond aan het vereiste niveau van de IPMA richtlijnen te voldoen. Ze hebben laten zien in bezit te zijn van de theoretische kennis van projectmanagement, alsmede de ervaring te hebben om verschillende (complexe) projecten in meerdere fasen te kunnen managen. Dit hebben zij aangetoond door middel van een Projectrapport, 360 graden review en een assessment.

De assessoren waren met name lovend over de systematiek van het opzetten van een project, waarbij Edward en René zich als projectmanagers dusdanig verantwoordelijk voelen om ook aanpalende taken en risico’s van een project mee te nemen. Voorbeelden, die de aandacht van de assessoren trokken, zijn de borging van de haalbaarheid door zekerheid op gebied van huurovereenkomsten, meedenken over de herkomst van budgetten en het creëren van draagvlak bij belanghebbenden buiten de projectorganisatie. Daarmee is de projectmanager voor de opdrachtgever van extra toegevoegde waarde. Ook waren zij onder de indruk van de wijze waarop de Edward en René als projectmanager de financiën van een project beheersen, met heldere overzichten en scherpe analyses.

International Project Management Association (IPMA) staat voor verdere professionalisering, herkenning en vooral erkenning van het projectmanagementvak en is een overkoepelende organisatie van nationale brancheverenigingen voor projectmanagers

2016-11-14T21:22:58+00:00