Nieuwe Bouwkostennota 2017

Met deze Handreiking Kengetallen Bouwkostennota 2017, uitgebracht door het Adviescentrum voor Zorghuisvesting, is een nieuw referentiekader beschikbaar waarin trends en ontwikkelingen in een bredere context zijn geplaatst met artikelen over bestuur, maatschappelijke ontwikkeling en financiën inclusief actuele kengetallen en diverse benchmarks.

Deze publicatie is een vervolg op de eerdere Bouwkostennota 2014. Op 8 november jl. is het eerste exemplaar overhandigd aan Rob van den Biggelaar, ING

C+C heeft als één van de experts meerdere artikelen geschreven voor deze Bouwkostennota.
Henk  Vermaas beschrijft de ontwikkelingen in de huisvesting voor de intensievere ouderenzorg (verpleeghuiszorg). Hij gaat in op het woningbouwconcept als basis voor planontwikkeling, waarbij klanten het zullen waarderen als er meer oppervlakte voor privéruimten is en organisatieoppervlakte gereduceerd worden. Daarnaast geeft Henk aan hoe duurzame ontwerpoplossingen restwaarde en exploitatievoordelen genereren.

Ron Gerritsen toont met benchmarkgegevens aan, dat de zorgproductie zowel efficiënter wordt verleend en verschuift uit de tweede lijn. Het gevolg is dat de benodigde huisvestingsomvang van de ziekenhuizen afneemt en door een individueel ziekenhuis te vergelijken met een vergelijkingsgroep is het eigen verbeterpotentieel af te meten.

Martijn de Jong heeft de kengetallen bouw- en investeringskosten geactualiseerd naar peildatum 1 juli 2016 en beschrijft de huidige ontwikkelingen.

Jan W. Pleunis heeft gezamenlijk met voormalig collega Lisa Bruijntjes een artikel geschreven omtrent de besluitvorming over een- en meerbedskamers op de standaardverpleegafdeling van Nederlandse ziekenhuizen. Dit artikel is opgesteld op basis van de afstudeeronderzoek van Lisa Bruijntjes bij C+C en presenteert een model waarmee een zorgvuldige eigen afweging kan worden gemaakt over de verhouding een- en meerbedskamers.

Stichting AcvZ, Adviescentrum voor zorghuisvesting, is per 1 juni 2013 opgericht, waarvan C+C een van de initiatiefnemers is. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Renée Teeuwen op 06-10 64 52 90 of 030-225 80 30 (kantoor C+C)

2016-12-23T21:22:16+00:00