Nieuwe verpleegafdeling B2 Alrijne

Het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp heeft donderdag 7 september j.l. een nieuwe verpleegafdeling geopend. Vanaf 9 september kunnen patiënten, die verpleegd worden bij gynaecologie, urologie en longziekten op de nieuwe verpleegafdeling terecht.

Marja Ho-Dac, lid raad van bestuur van Alrijne Zorggroep: “De nieuwe verpleegafdeling was nodig door de toenemende stroom van acute patiënten en patiënten met een complex ziektebeeld, die zorg nodig hebben die we alleen in Alrijne Leiderdorp kunnen bieden.”

De verbouwing is ook ingegeven door de behoefte aan meer isolatiekamers door het groeiende aantal BMRO-patiënten (bijzonder resistente micro-organismen) en toename van patiënten met andere infectieziekten.

C+C is betrokken geweest bij de realisatie van deze nieuwe verpleegafdeling voor het ziekenhuis. C+C had tot taak om tijdens het voortraject en tijdens de uitvoering de risico’s te beheersen en de financiën te bewaken.

Wilt u meer weten over het project dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op 030 225 80 30 of mail naar Henk Vermaas, hve@curecareconsultancy.nl. Ook verwijzen wij graag naar de pagina op onze site over Alrijne.

(https://www.alrijne.nl/over-alrijne/nieuws/alrijne-ziekenhuis-opent-nieuwe-verpleegafdeling-in-leiderdorp/)

2017-10-09T11:55:04+00:00