Radiotherapiegroep realiseert vierde locatie in Apeldoorn

Radiotherapiegroep gaat uitbreiden met een vierde locatie in Apeldoorn op het ziekenhuisterrein van Gelre ziekenhuizen. Gelre ziekenhuizen en Radiotherapiegroep hebben op het gebied van oncologische zorg een nauwe samenwerking. Samen willen zij het mogelijk maken dat patiënten met kanker uit Apeldoorn dichter bij huis bestraald kunnen worden. Op dit moment reizen zij voor hun behandelingen naar Deventer.

Wij hebben in opdracht van Radiotherapiegroep de planontwikkeling voor de dependance gecoördineerd. Momenteel zijn wij als  adviseur en als ondersteunend projectmanager betrokken om het proces te bewaken en te sturen op efficiënte planontwikkeling, tijdige informatieverstrekking en adequate uitvoering. De focus hierbij ligt op de goede samenwerking met Gelre ziekenhuizen, de strategie van aanbesteding in de huidige oververhitte markt en het realiseren van fasedocumenten waarover besluit kan worden genomen.

Radiotherapiegroep is een zelfstandig bestralingsinstituut met drie behandellocaties in Arnhem, Deventer en Ede. Jaarlijks krijgen ruim 5.000 patiënten een bestralingsbehandeling bij het instituut.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karon Bulterman via kbu@curecareconsultancy.nl.

2018-10-31T11:11:50+00:00